Энэ пост дээр сайн муу талуудын жагсаалт оруулахгүй зөвхөн миний өөрийн бодлын талаар оруулъя гэж бодлоо.

Энэ талаар өмнө хэдэн пост уншиж байсан. Мэдээж маш олон өнцгөөс бичиж тайлбарласан байдаг. Тэр дундаас түүж бичих зүйл маань SPA яаж уламжлалт веб хөгжүүлэлтээс хурдан ажиллагаатай байдаг, SPA-н асуудал болоод SSR хэрхэн түүнийг…

Өмнө Linux дээр зориулаад дуудлагын (phonetic) гарын байрлал хийсэн талаараа бичиж байсан [Линк]. Мөн өөрийн өдөр тутамдаа хэрэглэдэг апп-ын талаар пост бичихдээ Mac дээрх хувилбарыг н дурдаж байсан билээ [Линк]. Харин энэ удаад шинэ хувилбар гаргасан тул тусад нь пост болгон оруулъя.

Яагаад phonetic гарын байрлал хэрэглэх хэрэгтэй вэ? гэж…

Сүүлд өөрийн сайтаа [source] netflify-уу шилжүүлсний дараа [part 1, part 2] google chrome-н audit (google-н сайтын хурд ашиглалтын шалгалт хийдэг tool)-г ажиллуулж үзэхэд Performance нь 57/100 гарсан 😱. Тухайн үр дүнг доош гүйлгээд оноо хассан хэсгүүдэд зөвлөгөө байна. Уншаад байсан дунд нь хэд хэдэн заавал хийх зүйлс сонирхол татав. Үүний…

Өмнөх хэсэг дээр өөрийн сайтаа hugo-уу шилжүүлж, дата-аа хэрхэн бэлдэх мөн github pages дээр сайтаа хэрхэн байршуулах тухай бичсэн билээ.

Харин энэ хэсэг дээр google analytics тохируулах, github-с netlify-уу шилжих зүйлсийг оруулахаар шийдлээ. Blogging-г оруулхын өмнө шийдвэрлэх хэрэгтэй асуудал гарсан тул. Шийдлээ олоод нэг мөсөн тусдаа пост болгон оруулнаа.

Google…

Нэлээд дээрээс [batbayar.ml]-аа цаашид засвар, өөрчлөлт, нэмэлт оруулахад амар мөн контент, дизайн хоёрыг нь тусад нь гаргаad template engine-аар холбож хийвэл их зүгээр юм байна гэж бодогдоод байсан юм. Харин сүүлд үүнийгээ гүйцэлдүүлэх шалтаг гарч ирээд хийж үзлээ.

Эхлээд frontend framework ашиглана гэж бодоод хайж үзсэн ч нэгт миний жижиг…

Саяхан байнга хэрэглэдэг апп-ын тухай бичсэн билээ [link]. Энэ бол түүний үргэлжлэл буюу суулгасан апп-уудаа тохируулах болон зарим нэг нэмэлт апп-уудын талаар байх болно.

Photo by John Carlisle on Unsplash

iTerm2-г Guake шиг ажилдаг болдог

Guake-н дээрээс буудаг feature байдаг гэж хэлж байсан. Түүнийг хийхдээ. Preferences-руу ороод доорх зүйлсийг тохируулж өгнө.

Ийм нэг юм оруулна гээд бодоод л явдаг байлаа.Саяхан laptop-оо format хийх шаардлага гэх үү завшаан гэх үү гарсан учир ийнхүү оруулж байна.

UPDATE: 2019–03–22-нд зарим зарим агуулгийг шинэчилж хэрэглэхээ болисон апп-уудаа шинэчилсэн байгаа.

Rainy day in Singapore from Gouco tower floot 36, Photo by me

iTerm [https://www.iterm2.com/]

Би хувийн зүгээс Guake terminal-д маш их дуртай, тэр дээрээс бууж ирдэг feature бол…

Developer бид цаг ямагт л terminal дээр ажиллах хэрэг гардаг. Тэр дундаа байнга хийдэг зүйлсээ өдөр тутамдаа хэд дахин давтана.

Миний хувьд ком-оо асаах болгондоо, өдөр тутамдаа хэдэн тогтмол фолдер-уу ороод тогтсон хэдэн үйлдлийг байнга давтаж хийдгээ хялбарчилъя гээд `alias` ашиглаж эхэлсэн юмаа.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Alias-аа нэрлэх

Хялбарчилхад хамгийн гол нь нэрээ…

Ер нь бол надад Монгол хэлний стандарт гарын байрлал ер таалагддаггүй юм. Windows үйлдлийн систем дээр бол “Бууз гарын байрлалыг” хэрэглэдэг түүндээ дасчихсан болохоор рапорт энэ тэр бичих хэрэг гарвал давхар boot хийсэн Windows 10-аа ороод хийдэг.

Линакс Минт үйлдлийн систем хэрэглэж байхдаа жижиг юм бичихээр бол “krilleer”-луу орж байгаад…

Сүүлийн хоёр ч тохиолдолд VPN сервер суулгаж ашиглах шаардлага гарсанаас дараа хэрэг болж магад гээд заавар бэлтгэлээ.

Суулгах

$ wget http://www.softether-download.com/files/softether/v4.22-9634-   beta-2016.11.27-tree/Linux/SoftEther_VPN_Server/64bit_-_Intel_x64_or_AMD64/softether-vpnserver-v4.22-9634-beta-2016.11.27-linux-x64-64bit.tar.gz
$ tar xzvf softether-vpnserver-v4.22-9634-beta-2016.11.27-linux-x64-64bit.tar.gz
$ cd vpnserver
$ make

Softether-н гэрээ контакт-ууд гарч ирэх ба зөвшөөрөөд явна. Эндээс шууд ашиглаад явах боломжтой ч softether-ээ service болгочихвол дараа ашиглахад…

Batbayar Sukhbaatar

Веб хөгжүүлэлт дээр fullstack инженерээр ажилладаг ба компьютерын эд анги, угсаралт сонирхдог залуу. Бичих сэдвүүд маа

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store